Du kjenner kanskje problemet: Du måler en pH-verdi på over 7,6. Du tilsetter SpaCare pH-Down, og neste morgen måler du igjen for høy pH-verdi. Samtidig er vannet i spaet sikkert også en anelse uklart.

Det skyldes sannsynligvis at du ikke har justert alkaliniteten på badevannet.

Se videoen vår om oppstart av spa.

Alkalinitet et vannets pH-buffer. Jo større buffer det har, jo større er vannets motstandsevne mot endringer i pH-verdien.

For høy alkalinitet (>150 mg/l CaCO3) betyr at du ikke kan endre pH-verdien. Hvis du tilsetter SpaCare pH-Down, «skyves» pH-verdien tilbake igjen.

Alkaliniteten kan senkes med SpaCare Alka-Down.

For lav alkalinitet (< 60 mg/l CaCO3) betyr at pH-verdien ikke kan kontrolleres, og at pH-verdien hopper opp og ned. Samtidig kan for lav alkalinitet medføre korrosjon (rustdannelse) i spaet ditt. Alkaliniteten kan heves med SpaCare Alka-Up.

Bruk gjerne spaberegneren på www.spacare.dk for å finne ut hvor mye hhv. SpaCare Alka-Down eller SpaCare Alka-Up du skal bruke.

Nå er vannet i spaet i balanse! Alkaliniteten trenger bare kontrollmåles igjen hvis du opplever problemer med å styre pH-verdien.

Se videoen vår om rent vann i spaet.

Merk! Husk at sirkulasjonspumpen (massasjepumpen) skal gå, mens luftinnblåsingen (luftventilene på overkanten av spaet) skal være slått av, når du tilsetter pleiemidler til spaet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Slik justerer du alkaliniteten:

01

Mål alkaliniteten (TA) med en digital SmartTest eller med teststrips. Er du i tvil om hvordan du skal gjøre, kan din SpaCare-forhandler hjelpe deg.

02

Juster alkaliniteten til et nivå på 80-120 mg/l. Bruk spaberegneren på www.spacare.dk for å beregne korrekt mengde.

03

Skal alkaliniteten senkes, er det viktig at pumpen er slått av, slik at vannet i spaet er helt stille før SpaCare Alka Down tilsettes.

04

Vent 3-4 timer og kontroller alkaliniteten igjen.

05

Mål pH-verdien med en digital SmartTest eller tablettester (ikke mål pH med strips, da det ikke er nøyaktig nok). Juster deretter pH-verdien til et nivå på 7,0-7,4 med enten SpaCare pH-Up eller SpaCare pH-Down.