Ved ankomst til spaet etter 2-3 uker:

Gjennomfør prosedyre som beskrevet over. 1+ 2. + 4.

Sørg for at termocoveret er tatt av, og at massasjepumpen går.

Etter 60 minutter kan du måle klornivået. Vises det slett ikke noen rød farge fra DPD1-tabletten, er klorinnholdet 0 mg/l. Gjenta punkt 4 til det kan måles klor over 1 mg/l etter 1 time (se guide 11).

Du bør kontrollere vannkvaliteten hver uke. Men hvis du ikke alltid er i nærheten og dette derfor ikke er mulig, bør du følge veiledningen under:

01

Kontroller pH og alkalinitet. Mål pH-verdien med tablettester eller en digital SmartTest. Bruk bare spateststrips til å måle alkalinitet.

02

Juster alkaliniteten til et nivå mellom 80 og 120 mg/l og pH-verdien til et nivå mellom 7,0 og 7,4.

03

Senk vanntemperaturen.

04

Sjokk vannet ved å tilsette 3 SunWac 12-tabletter eller 15 ml MiniChlor per 1000-1500 l vann.

05

Tilsett 40 ml OxyPlus Activator Liquid for mer lengrevarende desinfeksjon. logo Tips: Husk å vaske deg før du bruker spaet! En person som har dusjet, forurenser vannet 200 ganger mindre enn en person som ikke